Agenda

Home » Bezoekersinfo » Agenda

23 oktober 2014  -19:30 - 22:00

Prehistorische lezing over de Steentijd in Drenthe

Op donderdagavond 23 oktober organiseert het IJstijdenmuseum in het Tuincafé te Buitenpost, gelegen naast het IJstijdenmuseum, Schoolstraat 29c Buitenpost, een prehistorische lezing over de Steentijd in Drenthe. Een groot deel van Drenthe maakt, net als de Friese Wouden onderdeel uit van het zogenaamde Fries-Drents-plateau. Dus veel van wat we over Drenthe kunnen vertellen geldt ook voor de Friese Wouden. De lezing wordt gehouden door de amateurarcheoloog Gerke Holtrop, verzamelaar van stenen werktuigen en fossielen en vrijwilliger (rondleider) bij het Hunebedcentrum in Borger. Ook verzameld en bewerkt hij barnsteen.

Holtrop start met zijn lezing  ongeveer 250.000 jaar geleden en gaat via de voorlaatste ijstijd, de Saale IJstijd, naar de Neanderthaler. Deze leefde tijdens de laatste ijstijd, de Weichsel IJstijd, tot 40.000 jaar geleden ook in Noord Nederland, 40.000 jaar geleden werd het hier steeds kouder. Er ontstond een poolwoestijn en het was hier dan ook onleefbaar. Pas vanaf 15.000 jaar geleden konden er in Drenthe en ook in onze omgeving weer mensen en dieren leven.
De eerste mensen die hier weer kwamen waren jagers, o.a. rendierjagers. Holtrop gaat vertellen over de verschillende jagersculturen die in Drenthe zijn geweest.

Na de jagersculturen komen de boerenculturen, o.a. de Hunebed bouwers. Holtrop laat dia’s zien van hunebedden en grafheuvels en vertelt over de betekenis van deze monumenten. Aan het eind van zijn lezing laat hij nog een aantal dia’s zien van veenlijken. Het belooft een interessante lezing te worden.

Het Tuincafé en het IJstijdenmuseum zijn vanaf halfacht open. Mensen die vondsten willen laten zien en eventueel determineren zijn van harte welkom.